‘AI ondersteunt behandelaar steeds beter bij behandelkeuzes’

Beeld: ©Joran Lokkerbol

Joran Lokkerbol

Mathematisch Econoom | Data Scientist | Centrum voor Economische Evaluatie & Machine Learning | Trimbos-instituut

‘In de klinische psychologie en psychiatrie staat het werken met AI nog in de kinderschoenen, maar het gaat een steeds grotere rol spelen. AI zal de behandelaar steeds beter kunnen ondersteunen bij het maken van behandelkeuzes.’

Predictietool

‘Zelf houd ik me veel bezig met het opleiden van professionals in de ggz om beter te begrijpen wat wel en niet mogelijk is met machine learning. En ik begeleid ze bij de uitvoer van hun eerste machine learning-project. Daarnaast werk ik momenteel met vijf ggz-instellingen en twee universiteiten aan de ontwikkeling van een predictietool waarmee halverwege de behandeling het verdere beloop van een patiënt kan worden voorspeld.'

Ondersteuning bij keuze

‘Er zijn heel veel manieren waarop AI de zorg kan verbeteren. Dit varieert van het gerichter inzetten van preventie, monitoring of screening, en het beter inzichtelijk maken van alle relevante informatie die beschikbaar is over een patiënt, tot ondersteuning bij de keuze of een standaardbehandeling genoeg gaat zijn. Ik ben blij te zien dat steeds meer ggz-instellingen hier structureel mee aan de slag gaan.’

Misverstanden

‘Het vakgebied van AI is ontzettend groot en divers, en heeft bovendien last van hardnekkige misverstanden. Daarnaast wordt hier binnen instellingen veelal aan gewerkt door eenlingen. Daarom is één plek waar goede informatie gebundeld wordt aangeboden, zoals de wegwijzer, enorm waardevol.’