AI voor monitoring op afstand in de cardiologie

Een consult in het ziekenhuis tijdens de coronacrisis is niet de meest ideale situatie. Cardiologen van het Maastricht Universitair Medisch Centrum Plus (Maastricht UMC+) gingen op zoek naar een manier om hartpatiënten op afstand te helpen. Door middel van een app kan de patiënt vanuit huis zijn/haar hartritme zelf meten en doorsturen naar de arts. Een AI-algoritme analyseert of de smartphone correct meet en of het hartritme afwijkingen vertoont. Behalve dat de monitoring op een veilige afstand kan doorgaan, beschikt de arts ook over meer data omdat er meer metingen mogelijk zijn. Een patiënt voelt zich minder angstig doordat de arts zijn gezondheid op deze manier in de gaten kan houden.

Ik heb zelf momenten gehad dat ik dacht:\NGoh, zal die er morgenvroeg mee stoppen ofzo?
Je voelt je zo ellendig.
Afgelopen november heb ik\Neen hartinfarct gekregen.
Toen ben ik ook meteen gedotterd\Nen hebben ze twee stents geplaatst.
En een paar maanden later kreeg ik weer\Nde benauwdheid. Iets ging helemaal fout.
Ik ben Dominik Linz.\NIk ben cardioloog hier in Maastricht, in het MUMC+.
Normaal zien wij patiënten face-to-face\Nin het ziekenhuis.
Maar omdat wij nu tijdens COVID dat niet kunnen doen,\Nhebben wij alles veranderd in teleconsultaties.
Dat betekent dat wij patiënten hebben gebeld...
maar via de telefoon is het niet mogelijk direct\Nritme informatie van onze patiënten te krijgen.
Ik ben Lars Grieten en ik ben mede-oprichter\Nen CEO van de firma FibriCheck.
Wij ontwikkelen een app om hartritmestoornissen te\Ndetecteren door enkel gebruik te maken van een smartphone.
Wij maken gebruik van de camera en het flitslampje\Nvan de telefoon. Dit kan elk type telefoon zijn.
De patiënt of gebruiken moet zijn vinger op de camera\Nplaatsen gedurende één minuut.
Je neemt één minuut je hartslag op, je drukt op opslaan\Nen meteen staat het in de computer in het ziekenhuis.
Wij kunnen dan in het ziekenhuis met bepaalde\Nalgoritmen de informatie analyseren.
Ik ben heel blij dat de app er is.
Want als de app er niet was, dan vraag ik me af hoe ik\Nin deze coronatijd onder behandeling was geweest.
De patiënt begint de app te gebruiken voor zeven\Ndagen, drie metingen elke dag, dus 21 metingen.
Dat gaf mij op enig moment\Neen heel geruststellend gevoel.
Ik voelde me niet meer alleen.
En als wij dan de patiënt tijdens\Nde teleconsultatie bellen...
hebben wij 21 metingen van de hele week\Nvoor de teleconsultatie beschikbaar.
De artificiële intelligentie gaat het signaal\Nopbreken in hele kleine stukjes.
En gaat nakijken of er een probleem is\Nmet het toestel...
waarmee de data verzameld is\Nin specifieke eigenschappen.
En in een tweede stap gaat analyseren, als het signaal\Ndan goed is, of er afwijkende hartritmes aanwezig zijn.
Op basis daarvan gaat het een resultaat presenteren\Naan de arts die met de gegevens verder kan gaan.
Ik was natuurlijk ook bezorgd over naar het\Nziekenhuis gaan in deze coronatijd.
Dat voelt niet lekker.
Enkel indien de resultaten afwijkend zijn,\Nmoet de patiënt naar de arts komen.
Je vermijd een toestroom aan patiënten\Ndie onnodig in de wachtkamer moeten zitten.
Die vervang je door de wachtkamer efficiënt te vullen.
Wilt dat zeggen dat een telefoon een arts gaat vervangen?\NDat gaat nooit gebeuren.
Maar een telefoon of mobiele applicaties gaat de arts\Nondersteunen in het opvolgen van patiënten.
En daardoor de zorgefficiëntie hoger kunnen brengen...
de kwaliteit van leven\Nvan de patiënt omhoog kunnen krijgen...
en de kost die op de gezondheidzorg weegt\Nte gaan onderdrukken.
Dat is wat wij tijdens COVID hebben geleerd\Nen wat wij nu ook verder gaan ontwikkelen...
om op die manier eigenlijk de zorg van\Nonze patiënten via de telefoon te verbeteren.