Delen van data voor de gezondheidszorg - onderzoek Patiëntenfederatie 2021

De Patiëntenfederatie Nederland heeft in samenwerking met het ministerie van VWS onderzoek gedaan om meer kennis op te doen naar de bereidheid van het delen van medische data.

Het onderzoek is een vervolg op het onderzoek in 2019. Met het tweede onderzoek is naast de vraag wat patiënten en burgers vinden van het nader gebruik van gezondheidsdata nu ook antwoord gegeven op de vraag hoe ze dat willen. Daarnaast is duidelijk hoe zij denken over het hergebruik door andere organisaties. Ruim twaalfduizend leden van het zorgpanel van Patiëntenfederatie Nederland hebben meegedaan met het onderzoek.