Aanmeldformulier deelname werkgroep (veld)norm medische kwaliteit AI

Op 15 oktober 2020 is een actieteam van experts en vertegenwoordigers van (koepel)organisaties gestart met het vormgeven van een proces om te komen tot een veldnorm. De veldnorm richt zich op het beoordelen van de (medische) kwaliteit en effectiviteit van AI-gestuurde voorspellende algoritmen voor gezondheid en zorg. Om de volgende stappen in het proces te maken, is het actieteam op zoek naar experts in AI-gestuurde voorspellende algoritmen voor de gezondheidszorg, die vanaf november 2020 gezamenlijk de normering gaan uitdenken en –werken. Heeft u interesse in deelname of kent u een expert die hierbij aan kan sluiten? Laat het ons weten middels het aanmeldformulier!

Aanmeldformulier deelname werkgroep (veld)norm medische kwaliteit AI

Geïnteresseerd in

selecteer maximaal twee fasen

Heeft u gepubliceerd over één of meer bovengenoemde onderwerpen *
avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het ministerie van VWS verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt alleen om uw bericht in behandeling te kunnen nemen en u te informeren over de afhandeling.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Het ministerie van VWS verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt alleen om uw bericht in behandeling te kunnen nemen en u te informeren over de afhandeling.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

We verwerken de persoonsgegevens die u ons verstrekt alleen om uw bericht in behandeling te kunnen nemen en u te informeren over de afhandeling. Uw gegevens worden alleen gebruikt in het kader van de inventarisatie door KMPG en worden niet gedeeld met derden.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

We bewaren persoonsgegevens tot één jaar na beantwoording van de vraag. Dat doen wij zodat we bijvoorbeeld een aanvulling kunnen geven op het gegeven antwoord, maar ook om u eventueel te kunnen uitnodigen voor een evaluatie. Na een jaar worden de gegevens vernietigd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *