Marktconsultatie uitwerking veldnorm medische kwaliteit artificiële intelligentie

Het ministerie van VWS is voornemens om een aanbesteding te starten die uiteindelijk moet leiden tot een veldnorm voor het beoordelen van de (medische) kwaliteit van artificiële intelligentie (AI). Ter voorbereiding daarvan is een marktconsultatie gepubliceerd op TenderNed.nl. Hiermee wordt de interesse in de markt gepeild. Tot 1 april kunt u vragen stellen. Tot 14 april kunt u uw belangstelling tonen en inhoudelijk reageren door middel van een vragenlijst. 

Om zorgverleners te helpen de kwaliteit van aangeboden AI te beoordelen en ontwikkelaars te helpen om kwalitatieve, betrouwbare AI te ontwerpen en realiseren, werkt het VWS-programma ‘Waardevolle AI voor gezondheid’ samen met experts en vertegenwoordigers van (koepel)organisaties. Ze werken toe naar een minimun viable product (MVP) veldnorm. Deze norm richt zich op het beoordelen van de (medische) kwaliteit en effectiviteit van AI-gestuurde voorspellende algoritmen voor gezondheid en zorg. Experts werken nu gezamenlijk aan de normering en leveren deze zomer de eerste eisen en criteria op. Het ministerie van VWS is als aanbestedende dienst voornemens om een aanbesteding te starten betreft het inhoud en uitvoering geven aan het verder ontwikkelen van de veldnorm.

Marktconsultatie

Met behulp van een marktconsultatie wordt de mate van interesse en het toetsen van de opdracht aan de markt om de mogelijkheden en onmogelijkheden in kaart te brengen duidelijk. De input wordt verwerkt in aanbestedingsdocumenten. Dit helpt om de eisen en eigenschappen van de gevraagde levering/dienst zo te formuleren dat de markt op een goede wijze kan aanbieden. Daarnaast wordt de ontvangen informatie gebruikt voor het bepalen van de best passende aanbestedingsprocedure. De betrokkenen krijgen op hun beurt vroegtijdig de voor het project gestelde doelen. De markt kan bijvoorbeeld door het delen van visies, suggesties en ideeën invloed uitoefenen op eisen die opgenomen worden in de aanbestedingsdocumenten. Hierdoor dragen partijen uit het veld bij aan het vergroten van de succeskans van de mogelijke aanbesteding om te komen tot de veldnorm.

Waarom een veldnorm

Het toepassen van AI in de gezondheidszorg kan zorgverleners ondersteunen met voorspelmodellen voor preventie, diagnostiek, prognostiek, screening of behandeling, inclusief het accuraat beoordelen en samenvatten van data uit bijvoorbeeld beeldvorming, laboratoriumtesten, of gesproken teksten. Een medisch inhoudelijke veldnorm kan zorgverleners en ontwikkelaars helpen om de kwaliteit van aangeboden AI te beoordelen, ontwerpen en realiseren. Inzicht in criteria en bijbehorende normen om kwaliteit van AI vanuit medisch perspectief te toetsen helpt vertrouwen in AI voor gezondheid te realiseren. De medisch inhoudelijke (veld)norm draagt ook bij aan uniformiteit en het proces van markttoelating en vergoeding door verzekeraars.

Interesse?

We nodigen u uit te reageren op de marktconsultatie voor de ‘Uitwerking veldnorm medische kwaliteit AI’. In het marktconsultatiedocument leest u meer over de scope van het onderwerp, welke vragen de aanbestedende dienst heeft en wat de procedure is. Tot 1 april kunt u vragen stellen en uw interesse tonen en reageren door middel van een vragenlijst kan tot 14 april 2021.

De markconsultatie is te vinden op TenderNed.nl en de details kunnen worden gedownload in CTM. Let op, om daarop in te loggen is een account (met E-herkenning) nodig. De vragenlijst dient via het systeem CTM worden aangeleverd.