Vertrouwen in AI door voorbeelden en co-creatie – onderzoek patiëntenfederatie Nederland

Patiëntenfederatie Nederland heeft laten onderzoeken in hoeverre mensen ervaring hebben met moderne technologie in de zorg en hoe zij denken over artificiële intelligentie (AI).

Er hebben 7.275 mensen deelgenomen aan het onderzoek. In de patiëntenmonitor van december 2020 staat onder andere dat 56% gebruik maakt van moderne technologie voor de gezondheid. Meestal heeft dat betrekking op apps gericht op beweging, voeding en mindfulness, maar ook hulpmiddelen, telemonitoring en een patiëntendossier of medisch portaal.

Zorgverleners spelen een belangrijke rol als het gaat om patiënten aan te moedigen in het gebruik van moderne technologie. Als een zorgverlener hen een moderne technologie zou adviseren, staat 75% van de deelnemers ervoor open.

Vertrouwen en co-creatie

Volgens het onderzoek wordt AI vooral gezien als aanvulling op de zorgverleners. De deelnemers geven aan de huisarts en medisch specialist het meest te vertrouwen met de eigen gezondheid. Het vertrouwen in AI neemt toe als mensen een voorbeeld zien van een zelflerende computer in de zorg.

Uit het onderzoek komt dan ook de aanbeveling om inzichtelijk te maken welke AI-toepassingen al worden toegepast in de praktijk, welke meerwaarde is vastgesteld en wat de ervaringen zijn. Maar ook het bevorderen van co-creatie van AI-toepassingen in de zorg door alle belanghebbenden: patiënten, zorgverleners, wetenschappers, ethici, juristen, beleidsmakers.

Download de volledige patiëntenmonitor technologie in de zorg 2020