Oproep: Inventarisatie databeschikbaarheid in de zorg voor AI

Het programma Waardevolle AI voor gezondheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft Capgemini Invent gevraagd om te inventariseren welke initiatieven en/of constructies er in Nederland bestaan om (zorg)data beschikbaar te maken voor artificiële intelligentie (AI). Het gaat om data die vanuit meerdere bronnen worden ontsloten. Partijen kunnen tot 24 september 2020 data-initiatieven aanmelden voor deze inventarisatie.

Artificiële Intelligentie (AI) heeft de potentie om een enorme impact op de kwaliteit van onze zorg en gezondheid te hebben. AI kan helpen om zoveel mogelijk waarde uit data te halen. Door haar kracht om te voorspellen, zelf analyses te doen en daarvan te leren om tot op maat gemaakte adviezen of acties te komen. Dit biedt mogelijkheden voor bijvoorbeeld preventie, maar ook zelfmanagement, snellere en betere diagnostiek en behandeling en draagt bij aan betere gezondheid en/of het voorkomen, verplaatsen, vervangen van zorg. Om dit te kunnen realiseren is het wel van belang dat er veel kwalitatief goede data beschikbaar is.

Met de inventarisatie moet duidelijk worden welke data initiatieven en/of constructies er zijn die vanuit meerdere bronnen ontsloten zijn. Denk hierbij aan samengestelde data  van instellingen of vanuit samenwerkingsverbanden. Naast het inzicht in welke initiatieven er zijn, moet de inventarisatie duidelijkheid bieden over mogelijke (in de toekomst) noodzakelijke aanvullingen. De eerste resultaten van deze inventarisatie zullen naar verwachting in oktober 2020 gepubliceerd worden. 

Criteria databeschikbaarheid initiatief

Scope inventarsiatie databeschikbaarheid

De inventarisatie betreft alle datadeel- of beschikbaarheidsconstructies ongeacht de organiserende sector. Daarnaast mag de constructie zich ook in een data sandbox* bevinden. Een initiatief/construct komt in aanmerking om mee te worden genomen als het voldoet aan de volgende criteria:

  • Het zorgt ervoor dat er voldoende variëteit en kwaliteit aan data beschikbaar is om kwalitatief goede AI te ontwikkelen en toe te passen. Dit gebeurt door data uit verschillende bronnen beschikbaar te maken.
  • Het vindt plaats in Nederland of is in internationale samenwerking (bij voorkeur EU) met Nederland.
  • Het is opgezet of wordt toegepast in de Nederlandse cure, care en/of preventie.
  • Het stelt data beschikbaar over de grenzen van het eigen beheersgebied.

* een data sandbox is een schaalbaar ontwikkelingsplatform dat wordt gebruikt om de waardevolle informatiesets van een organisatie te verkennen

Helpt u mee?

Als gebruiker of aanbieder van data in de zorg kunt u uw databeschikbaarheid construct/initiatief kenbaar maken door u aan te melden via het formulier. Naar aanleiding van uw aanmelding neemt het team van Capgemini contact met u op. Heeft u vragen of kent u andere initiatieven/constructen? Dan kunt u een e-mail sturen naar onderzoekvws.nl@capgemini.com.

De gegevens verzameld in dit onderzoek worden enkel gebruikt ten behoeve van deze inventarisatie. De gegevens worden nadrukkelijk niet voor commerciële doeleinden gebruikt. Zonder uw toestemming zullen aangeleverde niet-openbare gegevens niet gepubliceerd worden.