Oproep: Inventarisatie AI-toepassingen in de zorg

Het programma Waardevolle AI voor gezondheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft KPMG gevraagd te inventariseren welke AI-toepassingen in Nederland in de zorg (in pilot) worden ingezet. Partijen kunnen nu AI-toepassingen aanmelden voor deze inventarisatie.

Het toepassen van Artificiële Intelligentie (AI) in de gezondheidszorg kan zorgverleners ondersteunen met voorspelmodellen in preventie, diagnostiek of behandeling, of door het accuraat beoordelen van beeld, spraak of samenvatten van klinische testen. AI heeft de potentie om een enorme impact op de kwaliteit van onze zorg en gezondheid te hebben. 

Met de inventarisatie moet duidelijk worden welke AI-toepassingen momenteel in de zorg in Nederland gebruikt of ontwikkeld worden. En voor welke vraagstukken zij een oplossing bieden. De eerste resultaten van deze inventarisatie worden na de zomer verwacht en de conclusies worden dan ook gepubliceerd. De inventarisatie zal als basis dienen om de (maatschappelijke) waarde van AI voor de Nederlandse zorg te kunnen bepalen.

Wilt u uw AI-toepassing op de kaart zetten? Meld u dan nu aan!

Als gebruiker of aanbieder kunt u zelf AI-toepassingen (in pilot, of volwaardig) aanmelden. Dit doet u door de naam van de toepassing, contactgegevens en een korte beschrijving van de toepassing via dit formulier te versturen naar KPMG. Later volgt er een uitgebreidere vragenlijst.

Naast beoordeling van de binnenkomende aanmeldingen worden bestaande netwerken van VWS en KPMG bevraagd en vindt er afstemming plaats met partijen zoals de NL AI Coalitie en NEN. Eveneens zullen in deze inventarisatie de eerder bij VWS en de NL AI Coalitie aangemelde AI-toepassingen in de strijd tegen COVID-19 worden betrokken. Deze toepassingen hoeven dan ook niet nogmaals worden aangemeld.

Criteria AI-toepassing

Een AI-toepassing komt in aanmerking om mee te worden genomen in de inventarisatie als het voldoet aan de volgende criteria:

  • De toepassing is gebaseerd op AI-technologie: “AI verwijst naar systemen die intelligent gedrag vertonen door hun omgeving te analyseren en – met een zekere mate van zelfstandigheid – actie te ondernemen om specifieke doelen te bereiken.” Deze definitie is opgesteld door de “High Level Expert Group” en wordt gehanteerd door de Europese Commissie en is ook in Nederland omarmd (klik hier voor het achtergronddocument over de definitie van de EC).
  • De toepassing wordt gebruikt in primaire zorgprocessen in de cure (eerste- en tweedelijnszorg, inclusief GGZ) of care, danwel preventie;
  • De toepassing is ontwikkeld of wordt gebruikt in Nederland;
  • De toepassing bevindt zich in de pilot fase, of is al in gebruik genomen.
Scope nulmeting AI-inventarisatie KPMG

Helpt u mee?

Kortom, wilt u een bijdrage leveren aan het ontrafelen van de potentie van AI voor Nederland? En komt uw AI-toepassing in aanmerking voor de inventarisatie? Deel deze met ons!

Naar aanleiding van uw aanmelding neemt het team van KPMG binnen één week contact met u op over het vervolg. Heeft u eerst nog een vraag of weet u mogelijk iemand die een AI-toepassing heeft? Dan kunt u een e-mail sturen naar nl-fmonderzoekvws@kpmg.nl.

De gegevens verzameld in dit onderzoek worden enkel gebruikt ten behoeve van deze inventarisatie. De gegevens worden nadrukkelijk niet voor commerciële doeleinden gebruikt. Zonder uw toestemming zullen aangeleverde niet-openbare gegevens niet gepubliceerd worden.

Formulier inventarisatie AI-toepassingen in de zorg