Wegwijzer AI en Corona: kennis voor zorginnovators

Artificiële Intelligentie (AI) in de zorg staat sinds de uitbraak van het coronavirus nog meer in de belangstelling. Zorgprofessionals en innovators die willen weten hoe de waarde van AI snel en verantwoord kan worden ingezet om COVID-19 het hoofd te bieden, kunnen sinds kort gebruikmaken van de ‘Wegwijzer AI en Corona’ op de website datavoorgezondheid.nl. De wegwijzer is een initiatief van het programma Waardevolle AI voor gezondheid van het ministerie van VWS.

Al kan in het kader van COVID-19 bijdragen aan het stellen van de diagnose en het verbeteren van behandelmogelijkheden van patiënten die nu, of in de toekomst, van COVID-19 verdacht worden. Op de vraag hoe AI snel en verantwoord kan worden ingezet, geeft de ‘Wegwijzer AI en Corona’ antwoorden. Hierin staan FAQ’s, publicaties, databronnen en best-practices. Maar ook richtsnoeren voor de uitleg van wetgeving en hulpmiddelen voor het analyseren van informatie. Zorgprofessionals en innovators kunnen deze informatie gebruiken in aanvulling op de eerder gepubliceerde ‘Wegwijzer AI in de zorg’.

Programmamanager Annemieke Nennie:

 “We horen en zien zoveel mooie initiatieven uit het veld. De kennis en inzichten van iedereen die nu hard aan het werk is, is zeer waardevol om anderen snel op weg te helpen. Zo krijgen we samen controle over het coronavirus en werken we aan een toekomst met de juiste zorg, op de juiste plek.”

Inbreng AI-toepassingen

In het kader van de pandemie is er vanuit de NL AI Coalitie een speciale themagroep COVID-19 AI-toepassingen ingericht. Voor deze themagroep trekt VWS het initiatief om alle AI-toepassingen die momenteel in het kader van COVID-19 worden ontwikkeld of zijn toegepast te verzamelen in één centrale lijst. COVID-19 toepassingen kunnen gemeld worden via dit formulier.

Programma Waardevolle AI voor gezondheid

Het VWS-programma Waardevolle AI voor gezondheid helpt zorgpartijen de potentie van AI om te zetten naar concreet ervaren waarde voor patiënten, zorgverleners en burgers. Bijvoorbeeld door nieuwe initiatieven samen te brengen en te ondersteunen, kennis te delen en samen met het veld hulpmiddelen voor ontwikkeling en implementatie van betrouwbare en mensgerichte AI te ontwikkelen.