Richtsnoeren EDPB inzake de verwerking van gezondheidsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek in het kader van de COVID-19

De Europese Data Protection Board (EDPB) heeft op 21 april 2020 richtsnoeren gepubliceerd inzake de verwerking van gezondheidsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek in het kader van COVID-19.

Het document bevat een handreiking voor betrokkenen hoe de diverse relevante artikelen uit de AVG in het licht van de pandemie uitgelegd dienen te worden.

Er is eveneens een uitwerking van de gerelateerde Nederlandse wetgeving (UAVG en WGBO) in relatie tot COVID-19 beschikbaar. Daarbij wordt opgemerkt dat deze interne beleidslijn natuurlijk in het licht van bovengenoemde guidelines gelezen moet worden.

Guidelines 03/2020 EDPB