Aanbieding kabinetsappreciatie witboek AI

Staatssecretaris Keijzer, minister Grapperhaus, minister Dekker en staatssecretaris Knops hebben op 20 april de Tweede Kamer de kabinetsappreciatie van het witboek van de Europese Commissie over Artificiële intelligentie (AI), gestuurd. Het kabinet wordt gevraagd een reactie te geven op de visie van de Europese Commissie op de belangrijkste beleidsmaatregelen en investeringen op het gebied van AI.

Eerder, op 19 februari 2020, heeft de Commissie haar digitale strategie gepubliceerd voor de periode 2020 - 2025. Volgens de Commissie kan Europa een wereldleider worden op het gebied van AI. Nederland wil de ontwikkeling en toepassing van AI stimuleren. Omdat AI een deel van menselijke functies en taken kan uitvoeren, de marginale kosten laag zijn en het zeer makkelijk schaalbaar is, kunnen bestaande processen veel efficiënter worden gemaakt en worden nieuwe producten mogelijk. Baanbrekende AI-innovaties in verschillende sectoren kunnen op termijn een grote bijdrage leveren aan de economie en aan maatschappelijke uitdagingen.

Voor de zorgsector is de Europese samenwerking op het gebied van digitalisering, data en AI een meerwaarde. Dit wordt extra zichtbaar in crisistijden, bijvoorbeeld in de bestrijding van infectieziekten zoals COVID-19. Het gebruik van (zorg)data en AI kan bijdragen aan het volgen van patronen van (nieuwe) besmettingen over de landsgrenzen heen en aan het ontwikkelen van nieuwe geautomatiseerde diagnostiek en behandelmethoden.

De Commissie wil een actieplan opstellen voor het ontwikkelen, experimenteren en opschalen van AI-oplossingen op verschillende gebieden. Na een reactie van de kamer zal de definitieve kabinetsreactie vastgesteld worden en aan de Europese Commissie en de Kamer worden gestuurd.

Aanbieding kabinetsappreciatie witboek kunstmatige intelligentie